БОГДАН ЛИСИЦЯ. БОГИ.

РОЗСЕЛЕННЯ І МІГРАЦІЇ НАЩАДКІВ ПЕРУНА

ДРУГА РУЙНАЦІЯ МІНОЙСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ

В середині ІІ тис. до Р.Х., землетруси руйнують Крітську державу. Це стало причиною збройного повстання єгиптян проти свої власників. Напад єгипетських народів/племен хурритів, касків і споріднених з ними знищує державу гетів (в часи правління Телепінуса). Токож єгипетські племена остаточно знищили самарську цивілізацію, де правила арійська друга Бабилонська династія, а рештки самарів мігрували на північ, і стали прабатьками литовців, латишів і частини прусів; також групи самарів мігрували в інші частини світу.

Останнім володарем Давньогетської держави в середині ІІ тис. до Р.Х. був Телепінус. Це ім’я, Телепень (несильно змінене), й досі живе серед українського народу і вживається у значенні «ідіот». Він особисто став причиною катастрофи держави, і його іменем в Україні вже три з половиною тисяч років називають ідіотів. Окрім всіх інших аргументів цей також демонструє, що Україна є правонаступником держави гетів.

При королях-попередниках Телепіна суспільство було об’єднаним, про що свідчать давні автори: «…тоді його сини, його брати, його свояки, його родичі і його воїни були об’єднані». Телепінус ввів у державі культи, які були поширені серед семіто-хамітських народів, які передбачали оргії і вакханалії. Руйнація моральних основ суспільства стала причиною руйнації держави гетів.

В Єгипті один з рабів став фараоном, а ізраїльтяни опинились під гнітом єгиптян. Схожа ситуація повторилася в Кацапії після більшовицького перевороту 1917 року – всіх середніх (за своїми статками) і багатих людей кацапи знищили або повиганяли, і нащадки цих людей мають право на повернення їх власності.

Ситуацію, коли раб стає правителем, Біблія називає нонсенсом:

Приповiстi 30:21-23

Трясеться земля під трьома, і під чотирма, яких знести не може вона:

під рабом, коли він стане королем,

і під нерозумним, як хліба наїсться, під повією, коли взята за жінку, і невільницею, коли вижене пані свою!…

Згідно з цим текстом Святого Письма, Єгипет і всі народи, які походять від єгиптян вже близько трьох з половиною тисяч років існують у стані нонсенсу.

В цей час відбувається “єгипетський фурор” – єгиптяни переходять у тотальний наступ. Як відмічалося вище, єгипетські племена знищують державу гетів. Поряд колишньої держави гетів єгипетські племена утворюють державу Мітанні. Назва Мітанні є варіацією слова Міцраїм (Єгипет). Мітанні завойовує Ассирію. Єгипетські племена касків виганяють монархів турсів/аріїв з Бабилону і засновують свою династію – ІІІ-тю Бабилонську.

Частина єгипетських племен в той час перевалила через Кавказ і з часом розсіялася по частині території нинішньої Кацапії. Тут вони з часом стали відомими, як угро-фінські племена, від яких походять кацапи.

Єгипетські племена, які в той час осіли в районі Кавказу, дали початок деяким сучасним кавказьким народам.

Причини голоду, після якого єгиптяни стали рабами аріїв, можна дізнатися з епосу і міфології народів Кавказу. Частина цих народів походять від єгиптян, а ще частина зазнала впливу єгипетських народів, і в їх епосі і міфології є багато запозичень від єгипетських народів.

Згідно з осетинським і адигським епосами, смерть Божественних Героїв Нартів пов’язана із волею Богів. Коли Нартів було поставлено перед вибором між безславним існуванням і посмертною вічною славою, Вони обрали славу. Дуже важливими є чеченські і інгушські версії про зникнення Нартів. Найчастіше оповідається, що вони гинуть, випивши розплавлену мідь. Причиною називається кара Богів за їх злодіяння. Часто оповідається, що вони гинуть внаслідок голоду, і, що надзвичайно важливо, згідно з деякими версіями голод тривав сім років. Саме сім років тривав голод в Єгипті, після якого єгиптяни стали рабами аріїв (а Нарти померли). Згідно з одним з варіантів, голод послав Бог за їх нахабну спробу оживити вбитого Хамчі Патарза. Хамчі Патарз – це Хам Патер/Батько, від якого походять єгиптяни (і багато інших народів). Отже, єгипетські жерці (з допомогою окультизму) робили спроби оживити свого прабатька Хама, і це стало причиною гніву Бога, який зробив їх рабами аріїв. Смерть Нартів від випитої розплавленої міді також вказує на аріїв, які завоювали Єгипет; арії першими в світі (після народів Тубала і Мешеха) оволоділи мистецтвом обробки металів.

Деякий час турсени/арії утримували владу в Італії над єгипетськими племенами. Відомо, що до римлян прибували королі від етрусків, тобто від народу Атираса. У 509 році до Р.Х. римляни повстали проти господарів і вигнали останнього монарха – Тарквінія Гордого. Римське слово “rex” (монарх) є варіацією слова “гіксос”:

ГІКСОС
ГІКС
РІКС
РЕКС
(звуки [р] – [г] часто взаємозамінювалися)

Італійські поняття “сеньйор” і “васал” також є підтвердженням того, що італійці також продали себе аріям у рабство. Слово “сеньйор” є варіацією слова “самар”, а “васал” – “музур”, тобто Міцраїм/Єгипет.

СЕНЬЙОР = САМАР = СЕНААР (у Білії)

ВАСАЛ = МУЗУР

ВАСАЛ
В С Л
Б С Л
М З Р
МУЗУР

Поняття “сеньйор” означає “пан”, “господар”, поняття “васал” – “раб”, “слуга”. Отже, в Італії слово “самар” набуло значення “пан”, а “Музур/Міцраїм/Єгипет” – раб.

ІММУНІТЕТ.

Існування терміну «іммунітет» є підтвердженням того, що італійські єгипетські племена також продали себе в рабство. Сьогодні цей термін має декілька значень.

Іммунітет в медицині – здатність живих істот протистояти дії агентів, які намагаються їх пошкодити, зберігаючи свою цілісність і біологічну індивідуальність; захисна реакція організму.

Іммунітет в праві – привілей феодала здійснювати в своїх володіннях деякі державні функції (наприклад, суд, збір податків тощо) без втручання центральної влади.

Існує також іммунітет дипломатичний, консульський тощо.

Походження латинського слова “immunitas” є наступним. Частка “im” або “in” в латинській мові часто використовувалася для заперечення чогось і мала значення “не”, “без”. Наприклад:

Immobilis – нерухомий
Imperfectus – недосконалий, незавершений
Impotentia – несильний, слабкий
Improvisus – непередбачений, неочікуваний
Invariabilis – безваріантний, незмінний
Іммортелі – безсмертний

Частка “мунітас” є варіацією слова “Мінос”.

Слово “immunitas” означало в найдавніші часи “без Міноса”, “не Міносів”, тобто “той, хто не належить Міносу”. З часом цей термін набув значення “вільний від Міноса”, а ще через деякий час – просто “вільний”. Сьогодні цей термін означає “звільнення”. В імунітеті феодала, який міг керувати своїми володіннями сам без центральної влади, відобразилося повстання рабів-італійців проти Міноса, тобто проти аріїв і їх “звільнення”. Де-юре ніякого звільнення не відбулося.

Після повстання єгиптян гети майже постійно воюють із Єгиптом. Постійні війни Гетів з Єгиптом пояснюютья їх бажанням відновити справедливість і повернути втрачену власність – рабів і землю.

Давню угоду ніхто не відміняв, тобто вона залишається в силі. Нащадками єгиптян є кацапи (і всі єгипетські народи), і вони досі є рабами згідно з угодою, укладеною їх прабатьками із фараоном-гіксосом (через посередництво Йосипа). Кацапи, їх земля і власність офіційно є власністю їх власника. Спадкоємцями фараонів-гіксосів сьогодні є мільйони людей – аналогічно тому, що ізраїльян сьогодні є мільйони, хоча в ті часи їх було одна сім’я, і монархів в той час була одна сім’я. Сьогодні ізраїльтян мільйони, і гіксосів-спадкоємців приблизно така ж кількість. Нижче буде продемонстровано, що основна частина спадкоємців з часом осіла на території сучасної України. Представником інтересів цих мільйонів є Президент України.

Отже, після природних катаклізмів зникла Крітська держава, після чого відбулося повстання єгиптян проти своїх власників. На залишки колись могутньої Крітської держави, наче стерв’ятник на падло, накинувся сусідній варварський світ, який в той час представляли нащадки Магога і греки, нащадки Явана. Нащадки Магога стали творцями Мікенської держави. Назва Мікени походить від імені Магог. Нащадки Магога і Явана від Потопу спільно проживали на території нинішньої держави Македонії. Назва Македонія також походить від імені Магог. Білл Купер у своїй праці “Після Потопу. Рання історія Европи починаючи від Ноя.” подає цікаві відомості, які стосуються народів Магога і Явана. В давніх хроніках, зокрема в давніх генеалогіях ірландських королів і в генеалогіях, в яких згадуються пращури греків, одні й ті самі лінії людей зафіксовано і по лінії Магога, і по лінії Явана, предка греків. Цьому факту неможливо дати іншого пояснення, крім одного – в найдавніші часи ці два народи проживали спільно (аналогічно спільно проживали народи Тубала і Мешеха на Кавказі).

ТАЛОС.

Талос – герой у грецькій міфології, мідний велетень на Кріті, син Креса. І ім’я Талос і Крес є варіаціями імені Тирас. Згідно з деякими варіантами, Талос – величезний мідний тур, який охороняв Кріт; це пояснюється тим, що ім’я Атирас означає “Божий Тур”. Три рази на день Талос обходив острів, і коли наближалися кораблі чужоземців, кидав у них величезні камені. Талос – велетень у грецькій міфології, оскільки атланти мали цивілізацію тоді, коли греки були варварами. Цей тур мідний, оскільки давні атланти/арії вміли обробляти метали, на відміну від тодішніх греків.

Після катастрофи Крітської держави, коли туди направилися юрми варварів-греків, ці варвари там вперше побачили величезні мідні статуї людей і турів, що також вплинуло на формування грецькіих міфів про Талоса, тобто про Крітську державу.

В цей час нащадків/народ Тираса почали називати також лелегами/лелеками, тому що тоді вони (після падіння Крітської держави) часто перелітали/мігрували з місця на місце. Пеласги – так їх називали греки, які з’явилися в Греції, куди вони масово переселялмся з Македонії. Назва “пеласги” походить від назви поруси/боруски, яка була їх самоназвою і походить від імені Тирас: Атлант

АТИРАС – ЕТРУСКИ
ТИРАС – ПРУСИ, ПЕРСИ
ТИРАС – ПРУСИ – БОРУСКИ
ТИРАС – ПРУСИ – ПЕЛАСГИ.

В стародавні часи греки часто називали народ/нащадків Тираса (пеласгів) войовничими і нечестивими, а в інших джерелах йде мова про їх високу репутацію і гостинність. Причиною таких суперечностей є те, що давні греки-варвари зазіхнули на землі, якими володіли пеласги і вони вели за ці землі війни. Тому для давніх греків потрібно було знайти морально виправдану причину, згідно з якою вигнання пеласгів було б виправданим.

Греки (нащадки Магога і Явана) перемогли атлантів, і про їх перемогу свідчить міф про Зевса, який скинув з трону свого батька бога Кроноса. Перемогти атлантів греки змогли тільки тому, що суспільству атлантів довелося пережити великі природні катаклізми, пов’язані з землетрусами, внаслідок яких Крітська держава була знищена. Ім’я прабатька атлантів Кронос є варіацією імені Троян/Тирас. Також ім’я Атлант є варіацією імені Атрант/Атирас/Атроян. Давні греки, ще коли перебували в стані варварства на території Македонії уявляли могутню Мінойську цивілізацію велетнем Атлантом (Атирасом), який підтримує на своїх плечах небо.

Фараон Мернептах, що правив Єгиптом у XIIIст. до Р.Х. також залишив цікаву згадку про пеласгів - нащадків Тираса, яких він називав Турса/Турша (від імені Тирас), і відносився до них, як до завойовників з півночі.

В середині ІІ тис. до Р.Х. частина аріїв-атлантів освоювала Індію. Великі хвилі мігрантів Мінойської цивілізації гнали природні катастрофи. В історичних джерелах це відобразилося, як нашестя хоробрих воїнів на Індію; також хвилі мігрантів мігрували в Прибалтику і в інші частини світу. В Індії вони запровадили варновий/кастовий суспільний лад.

В той же час арії завоювали і гори, які назвали Тібет, що є варіацією слова тур/тубар.

повернутися на головну сторінку Extra Web Top